Zorgverzekering afsluiten

Een zorgverzekering is bedoeld om u te verzekeren tegen ziektekosten. Hierbij moet u denken aan kosten voor een bezoek aan het ziekenhuis of medicijnkosten. Een zorgverzekering kent echter vele soorten dekkingsmogelijkheden, die ieder iets anders dekken. Het is belangrijk dat u de zorgverzekering kiest die het beste bij u past.

De basisverzekering

De basisverzekering is er om de standaardkosten te dekken van bijvoorbeeld het ziekenhuis, de apotheek of de huisarts. Deze verzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont, hier werkt en loonbelasting betaalt. Ook is de basisverzekering verplicht voor iedereen die naar Nederland verhuist en al een ziektekostenverzekering in het buitenland heeft. Zolang iemand geen verzekering heeft afgesloten, moet diegene zelf alle medische kosten betalen.

Het basispakket: wat valt er wel en niet onder?

Het pakket van de basisverzekering wordt iedere jaar met veel zorgvuldigheid door de overheid samengesteld. Dit staat vastgelegd in de polisvoorwaarden. De volgende punten worden altijd vergoed door de basisverzekering: geneeskundige zorg door huisartsen, specialisten en verloskundigen, mondzorg voor kinderen onder de achttien, geneesmiddelen op de lijst van de overheid, hulpmiddelen voor blinden en slechthorenden, de eerste drie IVF-behandelingen en verblijf en vervoer om medische redenen en kraamzorg.

Aanvullende zorgverzekering

Alles wat niet in het basiszorgpakket zit, kunt u met een aanvullende verzekering afsluiten. Dit is niet verplicht, maar er zijn vele soorten van zorg in een aanvullende verzekering opgenomen. Als u iemand bent die vaak gebruik moet maken van het ziekenhuis of bijvoorbeeld fysiotherapie, dan is het slim om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Een aantal aanvullende dekkingen zijn: algemene gezondheid, anticonceptie, brillen en lenzen, fysiotherapie en psychologische hulp.

Waarom de aanvullende dekking?

In de basisverzekering is alleen de meest noodzakelijke zorg opgenomen. Bent u kerngezond en komt u maar een keer per jaar bij de huisarts? Dan is deze verzekering voor u prima. Als u echter meer zorg nodig heeft, dan is het verstandig een aanvullende zorgverzekering te kiezen.

Acceptatieplicht

Een basisverzekering is verplicht en hiervoor geldt dat de verzekeraar niemand kan afwijzen. Zij hebben acceptatieplicht voor de basisverzekering en daardoor verplicht om iedereen te accepteren die een basisverzekering aanvraagt. Omdat een aanvullende verzekering niet verplicht is, zijn de verzekeraars ook niet verplicht om u te accepteren. Als een persoon die een aanvullende verzekering aanvraagt in het verleden bepaalde medische klachten heeft gehad, kan de verzekeraar het risico te groot vinden en ervoor kiezen deze persoon niet te verzekeren.

Tandartsverzekering

Een tandartsverzekering dekt alle kosten wat betreft de mondzorg. Deze verzekering is niet verplicht, maar kost soms wel veel geld en mensen willen deze kosten vaak niet alleen betalen. Daarom kan er ook een tandartsverzekering worden afgesloten. Bij kinderen zitten dit in het basispakket, echter moeten volwassenen deze los afsluiten. De kosten kunnen hoog oplopen door bijvoorbeeld de orthodontist of een kunstgebit.

Vrijstelling

Er zijn een aantal uitzonderingen op de regel betreft dat iedereen in Nederland een zorgverzekering moet afsluiten. Zo zijn kinderen onder de achttien meeverzekerd met hun ouders. Zij horen wel in het bezit te zijn van een basisverzekering maar betalen hier geen premie over. Nederlandse militairen die in het buitenland zitten hoeven ook geen basisverzekering te hebben. Komen zij terug, moeten ze wel binnen vier maanden een zorgverzekering aanvragen.