Overlijdensrisicoverzekering

Mensen verwarren een overlijdensrisicoverzekering vaak met een uitvaartverzekering of snappen soms niet hoe deze in elkaar zit. Eigenlijk is het in praktijk heel simpel hoe een overlijdensrisicoverzekering werkt en daarom is het slim om te kijken of u er iets aan heeft.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Met een overlijdensrisicoverzekering dekt u financiële zekerheid in voor uw nabestaanden als u komt te overlijden. Deze verzekering werkt met een vaste looptijd, die u zelf kunt aangeven en die afhangt van uw persoonlijke omstandigheden. Daarnaast wordt een bepaald bedrag afgesrpoken dat u uit wilt laten keren aan uw nabestaanden als u komt te overlijden. Als u tijdens de looptijd van uw verzekering overlijdt, dan wordt het afgesproken bedrag uitgekeert aan uw nabestaanden. Overlijdt u na de looptijd van uw verzekering, dan wordt er niks uitgekeerd.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Er zijn een aantal verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen waaruit u een keuze kunt maken. Hieronder zijn de verschillende varianten uitgelicht:

  • Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
    Bij deze verzekering geldt dat het bedrag wat u afspreekt door uw gehele looptijd hetzelfde is. Of u nou al in het eerste jaar van de looptijd van uw verzekering komt te overlijden of pas veel later: het bedrag blijft alle jaren hetzelfde.
  • Lineair dailende overlijdensrisicoverzekering
    De looptijd van het door u bepaalde bedrag wordt per jaar minder. Het bedrag wat uw nabestaanden ontvangen als u komt te overlijden daalt elk jaar.
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
    Ook bij deze verzekering daalt het uit te keren bedrag jaarlijks, maar dit gaat voilgens een annuïtair systeem. Dit houdt in dat het bedrag in het begin langzaam daalt en naarmate de jaren verstrekken sneller. Naarmate het einde dichterbij komt daalt de uitkering dus steeds sneller.

De einddatum

Als de looptijd van uw verzekering is afgelopen en u de einddatum bereikt hebt, dan bent u vrij van premie. Wat dit wel inhoudt is dat er geen bedrag wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden wanneer u komt te overlijden. Het is slim om uwzelf af te vragen of uw nabestaanden financiëel stabiel genoeg zijn om uw overlijden aan te kunnen.

De overlijdensrisicoverzekering voor wie?

In het geval van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is degene van wiens leven wordt verzekerd ook de verzekerde. U moet een begunstigde opgeven die het geld van uw verzekering ontvangt als u bent overleden. Overlijdt u voor de einddatum wordt het bedrag uitgekeerd aan de door u gekozen begunstigde. De overlijdensrisicoverzekering is bij veel verzekers af te sluiten op twee levens, dus twee personen. Denk bijvoorbeeld aan het leven uzelf en uw partner. Als u en uw partner een overlijdensrisicoverzekering afsluiten kan de ander worden aangegeven als begunstigde, maar u kunt ook uw kinderen kiezen als begunstigde.

Waarom zinvol?

Misschien vraagt u zich af hoeveel nut het heeft om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Echter is deze verzekering zeer zinvol. Zo kunt u uw nabestaanden bescherming bieden tegen financiële situaties als de kosten van een hypothecaire lening, de aflossing van een schuld of inkomstenverlies. Door het bedrag dat uitgekeerd wordt door uw overlijdensrisicoverzekering kunnen uw nabestaanden de hypotheek en/of schuld deels of helemaal aflossen.