Waterschade: wat vergoedt je verzekering?

Waterschade is natuurlijk al vervelend genoeg, de kosten lopen snel op en over de rommel maar niet te spreken. Zeker als ook je elektrische apparaten zijn getroffen door het water zoals je televisie, je tablet of je smartphone kunnen de kosten hoog oplopen. Je wilt natuurlijk weten of de schade gedekt is door jouw verzekering. Of waterschade vergoedt zal worden door jouw inboedelverzekering hangt van een aantal factoren af.

Dekking waterschade

Als de waterschade acuut ontstaat zoals bij een lekkage, of hevige regenval dan zal de schade gedekt worden door de inboedelverzekeraar. Het moet hierbij dan wel om onvoorziene schade gaan. Als je de schade had kunnen voorkomen door achterstallig onderhoud dan zal de verzekeraar de schade niet dekken.
De verzekeraars onderscheiden drie soorten waterschades:
1. Schade welke is ontstaan door neerslag.
2. Schade welke is ontstaan door indirecte neerslag.
3. Schade welke is ontstaan door leidingwater.
Schade door neerslag
Bij normale neerslag moet je denken aan regen, sneeuw, hagel en smeltwater. Deze neerslag kan behoorlijk wat schade veroorzaken. Als dit jouw woning binnendringt zonder dat je dit had kunnen voorkomen dan zal de inboedelverzekering deze schade dekken. De schade moet dus wel onvoorzien zijn. Als het dus flink begint te regenen en jij laat je raam open staan dan zal de schade niet worden vergoedt. Enkele verzekeraars hebben ook nog de extra voorwaarden dat als de neerslag de woning binnen komt door een overgelopen dakgoot of als deze lek is de schade ook niet vergoed zal worden.
Schade door indirecte neerslag
Je kunt ook te maken krijgen met schade door indirecte neerslag. Dit is het geval bij het overlopen van een gracht, een kade of bij hevige regenval. Als je een inboedelverzekering hebt met een uitgebreide dekking of een allrisk verzekering dan zal de schade ook hierbij gedekt worden. Een uitzondering hierop is schade bij overstromingen deze schade zal nooit via de inboedelverzekering gedekt worden. Als je te maken krijgt met schade veroorzaakt door een overstroming dan kun je een beroep doen op de overheid. Hier is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) voor. Er zal in geval van een overstroming door de overheid bepaald worden of jij in aanmerking komt voor een vergoeding van de geleden schade.
Schade door leidingwater
De opstal- of inboedelverzekering zal in de meeste gevallen schade door leidingwater vergoeden. Bij schade door leidingwater moet je denken aan lekkage aan de centrale verwarming (CV), waterleiding of daarop aangesloten installaties. Ook als er schade ontstaat door het kapot vriezen van de cv- of waterleidingbuizen zal deze zijn gedekt. Ook hierbij geldt weer dat de schade alleen gedekt zal worden als deze onvoorzien is. Als je de schade had kunnen voorkomen dan keert de opstal- of inboedelverzekering niets uit.

Waterschade claimen bij de verzekeraar

Uiteraard zal je er alles aan moeten doen om de schade zo beperkt mogelijk te houden, je zult de oorzaak van de waterschade dus zo snel mogelijk moeten aanpakken. Hierna zul je de schade bij jouw verzekeraar moeten melden, dit doe je per telefoon of je stuurt een e-mail. Je zult om de waterschade te kunnen claimen een schadeformulier moeten invullen. Het schadeformulier is meestal te downloaden op de website van de verzekeraar. Vul het formulier zo compleet mogelijk in en stuur het liefst ook foto’s van de schade mee. Op deze manier kan de verzekeraar zo goed mogelijk beoordelen wat de hoogte van de schade is. In veel gevallen zal de verzekeraar een schade-expert bij je langs sturen. Deze zal de oorzaak van de schade bekijken en tevens de hoogte van het uit te keren bedrag bepalen.
Let op: Je zult er rekening mee moeten houden dat je als huiseigenaar geregeld onderhoud pleegt aan het huis. Ben je huurder dan moet je eventuele gebreken aan het huurhuis bijtijds doorgeven aan je verhuurder. Doe je dit namelijk niet en er ontstaat waterschade door achterstallig onderhoud dan keert de verzekeraar niets uit.

Wat vergoedt de verzekering bij waterschade?

Bij waterschade zal de inboedelverzekering de spullen vergoeden welke los in het huis aanwezig zijn. Verzekeraars noemen dit spullen welke ‘niet aard- en nagelvast’ zitten. Zoals bijvoorbeeld een kast of je eettafel vallen hieronder. De opstalverzekering zal schade aan bijvoorbeeld de keuken vergoeden. Per verzekeraar verschilt het wat er zal worden vergoed door de inboedelverzekering. Je kunt in de polisvoorwaarden lezen wat jouw verzekeraar zal vergoeden als jij te maken krijgt met waterschade.
Bij het afsluiten van een opstal- of inboedelverzekering is het belangrijk om de voorwaarden goed door te lezen. Het kan je bij een waterschade een hoop geld schelen als je een uitgebreide opstal- of inboedelverzekering hebt afgesloten.