Zorgpremie 2019 omhoog

Als de voorspelling van het kabinet uitkomt dan zal de premie voor de zorgverzekering 120 euro per jaar (10 euro per maand) duurder worden. De verhoging is het gevolg van de hogere lonen, groeiende zorgkosten en een gelijk blijvend eigen risico.

Zorgpremie 2019

De jaarpremie voor 2019 zal uitkomen op ongeveer €1432,- voor de basisverzekering. Per maand gaan we €10,33 meer betalen voor onze zorgverzekering. Deze voorspelling is afkomstig van het kabinet maar de zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk wat de werkelijke premie zal gaan worden.

De reden van de stijging:

  • De lonen en prijzen in de zorg lopen op vanwege de betere economie
  • Vorig jaar is de premie voor gepensioneerden, ondernemers en werkgevers te hoog ingeschat. Dit zal nu worden gecorrigeerd door een stijging van de zorgpremie
  • De zorgkosten groeien door de vergrijzing, extra zorg en betere en duurdere medicijnen
  • Sinds 2015 wordt de wijkverpleging overgeheveld naar de zorgverzekering

Bekendmaken zorgpremie

Eind september is de verwachting dat zorgverzekeraar DSM de premie bekend zal maken. DSM is altijd de eerste verzekeraar welke de premie voor het nieuwe jaar bekend maakt. De premies moeten uiterlijk 12 november bekend gemaakt worden door de zorgverzekeraars.

Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico zal hetzelfde zijn als dit jaar namelijk €385,-. Dit zal gedurende de gehele kabinetsperiode gelijk blijven dit was al aangekondigd in het regeerakkoord. Dit is ook één van de redenen dat de zorgpremie voor 2019 stijgt.

Meer zorgtoeslag

De zorgtoeslag zal overigens meestijgen met de verhoging van de zorgpremie. Voor een eenpersoonshuishouden zal de zorgtoeslag stijgen met €92,- per jaar en meerpersoonshuishoudens kunnen maximaal een toename van €277,- per jaar tegemoet zien.