Begraven in de natuur steeds populairder

Het aantal begrafenissen in de natuur neemt steeds verder toe in Nederland. Ieder jaar is er een verdubbeling van het aantal natuurbegrafenissen zo laat de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) weten. Waren er in 2013 nog 250 natuurbegrafenissen, in 2019 is dit aantal opgelopen naar 1500. Dit is nog maar 1 procent van het totaal aantal begrafenissen.

Duurzaamheid

Een van de redenen waarom mensen kiezen om begraven te worden in de natuur is vanwege de duurzaamheid. Aan het begraven in de natuur zijn enkele voorwaarden verbonden, zo moeten de producten zoals de kist en de kleding welke de overledene draagt afbreekbaar zijn. Doordat er steeds meer over duurzaamheid wordt nagedacht kiezen mensen ook vaker voor een milieuvriendelijke begrafenis.
Geen grafstenen
Er mogen bij het begraven in de natuur geen grafstenen en andere ornamenten gebruikt worden maar er mag een kei, een gedenkboom of een houten plaatje bij het graf geplaatst worden. Doordat al deze producten afbreekbaar zijn zal na verloop van tijd het graf alleen nog per GPS te vinden zijn.
Officiële begraafplaats
In Nederland mag er alleen begraven worden op een officiële begraafplaats. Het is niet toegestaan om zelf ergens een mooie plek uit te zoeken en daar begraven te worden.

Natuurbegraafplaatsen

Het graf van een natuurbegraafplaats bevindt zich altijd in een vrije ruimte. Dit kan een bos of op de hei zijn. Doordat er steeds meer vraag is naar natuurbegraafplaatsen zijn er al bepaalde gedeeltes in Nederland waar mensen teleurgesteld moeten worden. In West-Nederland zijn bijvoorbeeld bijna geen natuurbegraafplaatsen en de kans dat die er komen is ook vrij klein. Dit heeft alles te maken met de grondwaterstand die in het westen van Nederland hoger is dan in het zuiden en oosten.

Graf zal niet geruimd worden

Een eigenschap van het natuur begraven is dat de graven nooit geruimd zullen worden. Een normaal graf zal na een vooraf vastgelegde periode geruimd worden. Bij het begraven in de natuur geldt er een eeuwige rust. Dit is ook een reden waarom mensen kiezen voor deze manier van begraven.

Verzekeren

Als je nou nog geen uitvaartverzekering hebt afgesloten en je bent ook geïnteresseerd in een begrafenis in de natuur dan moet je er bij het afsluiten van de verzekering opletten of dit mogelijk is. Niet iedere uitvaartverzekeraar biedt deze vorm van begraven standaard aan. Door bij het vergelijken van de uitvaartverzekeringen deze optie mee te nemen kom je niet voor verassingen te staan.