De autoverzekering is verplicht voor iedereen die met zijn of haar auto de openbare weg op wil. U kunt een autoverzekering vergelijken door goed te letten op het type dekking, eventuele extra dekkingen te selecteren en vervolgens goed te kijken naar de hoogte van de premie. Die volgorde is van belang, om een goede dekking af te sluiten die aansluit bij uw persoonlijke voorkeuren en het type auto dat u rijdt.

De autoverzekering is er in drie soorten:

  • WA autoverzekering
  • WA Beperkt Casco autoverzekering
  • WA Casco autoverzekering (allrisk)

Let op: alleen de WA autoverzekering is verplicht.

Type autoverzekering: WA, WA Beperkt Casco of WA Casco

De WA autoverzekering is het best geschikt voor auto’s van 10 jaar en ouder. Het is de verplichte autoverzekering met de minst uitgebreide dekking. Er bestaan alleen dekking voor schade aan anderen, zowel materieel (aan het voertuig) als immaterieel (aan de persoon). Schade aan de eigen auto is nooit gedekt.

De WA Beperkt Casco autoverzekering is een meer uitgebreide polis. De dekking bestaat uit die van de WA autoverzekering, plus dekking van bepaalde schade aan de eigen auto. Het gaat om schade die ontstaat buiten de eigen schuld om, bijvoorbeeld door joyriding of invloeden van het weer (storm, hagel, etc.). Schade aan de eigen auto die u zelf veroorzaakt is niet gedekt.

De WA Casco autoverzekering staat in de volksmond bekend als ‘allrisk’ en is de meest uitgebreide dekking. De dekking bestaat uit die van de WA Beperkt Casco autoverzekering, plus dekking bij schade die u zelf  veroorzaakt. Het is dan uiteraard van belang dat dit niet met opzet gebeurt. De WA Casco autoverzekering is geschikt voor nieuwe auto’s tot een leeftijd van 4 of 5 jaar.

Extra dekkingen autoverzekering

De autoverzekering bestaat uit een basisdekking (WA, WA Beperkt Casco of WA Casco) en eventuele extra dekkingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om dekking voor rechtsbijstand of een schadeverzekering voor inzittenden.

Tip: er is een schadeverzekering inzittenden of een ongevallen-inzittendenverzekering beschikbaar. De eerste dekt de daadwerkelijke geleden schade, de tweede keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit.

Tip: controleer of eventuele extra dekkingen zoals die voor rechtsbijstand niet al vanuit een andere verzekering gedekt zijn, zoals een losstaande polis voor juridische bijstand.

Autoverzekering vergelijken

Autoverzekeringen vergelijken vraagt om een gestructureerde aanpak, waarbij het type autoverzekering de eerste stap vormt. Kies uit de WA autoverzekering, WA Beperkt Casco of WA Casco autopolis. Bepaal vervolgens of u gebruik wilt maken van eventuele aanvullende dekkingen. Kijk daarna pas naar de premies, zodat u er vanuit kunt gaan dat de selectie met verzekeringen qua dekking aan uw wensen voldoet. U voorkomt op die manier een goedkope autoverzekering die bij schade niet de gewenste dekking blijkt te bieden.