Uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering is een bijzondere polis, omdat we die vroeg of laat allemaal nodig zullen hebben. Het is geen typische schadeverzekering, in plaats daarvan is er sprake van ingelegde premies die renderen en die zorgen voor een goede uitkering op het moment dat u komt te overlijden.

Met een uitvaartverzekering kunt u voorkomen dat uw nabestaanden voor de kosten van de uitvaart dienen op te draaien, op het moment dat ze ook al een belangrijk emotioneel verlies te verwerken hebben. De uitvaartverzekering bestaat in verschillende vormen. De premie hiervoor is grotendeels afhankelijk van uw uitvaartwensen, net als van uw huidige leeftijd en gezondheid.

Let op: het is bij de uitvaartverzekering gebruikelijk om een wachttijd te hanteren. Dat betekent dat u gedurende de eerste periode al wel premie betaalt, maar dat u nog geen beroep kunt doen op de polis. Uitvaartverzekeraars voorkomen daarmee dat mensen de polis afsluiten net voordat ze verwachten te overlijden. Met de wachttijd houden ze de polis voor alle verzekerden betaalbaar.

Type uitvaartverzekering

Om een goede uitvaartverzekering af te sluiten is het allereerst verstandig om goed te kijken naar de beschikbare varianten. We onderscheiden in brede zin twee soorten polissen:

  • Natura uitvaartverzekering
    Deze polis biedt dekking in de vorm van een uitvaart. U betaalt gedurende de looptijd maandelijks of jaarlijks een premie. In ruil daarvoor zorgt de verzekeraar er bij overlijden voor dat er een uitvaart plaatsvindt op basis van uw wensen. Het grote voordeel hiervan is dat nabestaanden zich daar zo min mogelijk mee bezig hoeven te houden.
  • Kapitaal uitvaartverzekering
    Deze polis keert een bedrag uit dat nabestaanden kunnen gebruiken voor de uitvaart. U kunt zelf de hoogte van de verzekerde waarde bepalen, op basis waarvan u premie betaalt. Het grote voordeel van dit type polis is de vrijheid voor nabestaanden om een uitvaart aan te kopen bij een uitvaartondernemer naar keuze.

Tip: de nabestaanden mogen het geld uit een kapitaal uitvaartverzekering gebruiken voor de uitvaart, maar zijn dat niet verplicht. Dat betekent dat ze de uitkering kunnen gebruiken om de uitvaartkosten te voldoen. Eventuele resterende bedragen worden deel van de erfenis.

[table “4” not found /]

Premie voor de polis

De premie voor een uitvaartverzekering hangt van een paar verschillende zaken af. Het gaat allereerst om de dekking die u wenst. Een duurdere kist, meer rouwkaarten en een extra volgauto leiden tot een hogere premie, omdat de verzekeraar meer kosten zal moeten maken. Zo geldt dat ook voor een hogere verzekerde waarde bij een kapitaalpolis.

Daarnaast kijkt een uitvaartverzekeraar goed naar uw gezondheid op dit moment. Op jonge leeftijd en in goede gezondheid is het risico op overlijden kleiner dan op latere leeftijd bij een slechte of matige gezondheid. U ziet dat terug in de premie die u voor de uitvaartverzekering betaalt. Het is daarom de moeite waard om de verzekeringen voor uw uitvaart al op (relatief) jonge leeftijd en in goede gezondheid te vergelijken.