Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade vergoed die door jezelf veroorzaakt wordt. Een aansprakelijkheidsverzekering is relatief voordelig en vergoed vaak de schade die jij aanbrengt aan spullen van anderen. Dit kan gebeuren wanneer je bijvoorbeeld bij iemand thuis een vaas omstoot of wanneer iemand door jouw toedoen letsel oploopt. Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn daarom ook op te delen in twee categorieën materiële schade en immateriële schade. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen vergoeden de kosten voor gemaakte schade tot een bedrag van € 1.250.000,-.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Een aansprakelijkheidsverzekering kan van pas komen op de momenten dat je onverwacht schade aanbrengt aan spullen of personen. Stel dat je op visite bent bij iemand en een dure vaas omgooit dan hoef je hiervoor niet zelf de kosten te betalen en wordt deze schade vergoed met de aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering die je afsluit geldt vaak voor het hele gezin. Dus als je kinderen hebt, huisdieren of andere personen die bij jou in huis wonen die schade veroorzaken aan voorwerpen of personen dan wordt het ook gedekt met de aansprakelijkheidsverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Het antwoord hierop is simpel, een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht om te hebben in Nederland. Het is in veel gevallen wel verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Dit is zeker aan te raden wanneer je een gezin hebt met kleine kinderen. In dat geval kan een ongeluk in een klein hoekje zitten. De aansprakelijkheidsverzekering geldt ook voor dieren die schade veroorzaken. Dus als je bijvoorbeeld in het bezit bent van een hond die iets kapot maakt bij een ander dan wordt het vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat wordt er gedekt met een aansprakelijkheidsverzekering

De dekking van een aansprakelijkheidsverzekering verschilt per verzekeraar. Ook de verzekeringen onderling kunnen van elkaar verschillen. De dekking waarvoor je verzekerd bent is in elk geval op te delen in twee categorieën. Het gaat hierbij om materiële schade en immateriële schade die geleden kunnen worden. Materiële schade is de schade die wordt toegebracht aan voorwerpen of bijvoorbeeld voertuigen. Immateriële schade is schade zoals letsel dat wordt toegebracht aan een persoon door jou toedoen. Wanneer je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit dan ben niet alleen jij verzekerd met deze verzekering. Hiermee zijn ook andere gezinsleden, inwonenden en zelfs huisdieren verzekerd.

Wat is er niet verzekerd

Een aansprakelijkheidsverzekering Zorgt er niet voor dat je verzekerd bent voor alle soorten schade die door jouw toedoen worden veroorzaakt. Als je bijvoorbeeld met opzet schade aan iets of iemand toebrengt dan moet je zelf voor deze kosten opdraaien en kun je geen aanspraak maken op de verzekering. Ook de schade aan een voertuig dat je leent is niet gedekt met een aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt ook voor geldzaken zoals contant geld, betaalpassen of creditcards. Die zijn ook niet meeverzekerd. Wanneer je zelf schade veroorzaakt met bijvoorbeeld jouw auto of motor dan valt het ook niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor ben je verplicht om een WA-verzekering te hebben. De schade wordt dan met de verzekering van het betreffende voertuig vergoed.

Vriendendienst

Er zijn verschillende bijzondere situaties waarbij je wel of geen aanspraak kunt maken op een aansprakelijkheidsverzekering. Een vriendendienst is bijvoorbeeld in veel gevallen meeverzekerd tot een bedrag van € 12.500,-. Vriendendiensten zijn onbetaalde klusjes die je bij een vriend verricht. Een vriendendienst is wanneer je bijvoorbeeld een vriend helpt met het verhuizen van zijn inboedel. Als je tijdens de verhuizing een kast uit je handen laat vallen die beschadigd, dan ben je hiervoor verzekerd met de clausule voor vriendendiensten van de aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt alleen voor schade die niet opzettelijk is aangebracht.

Sport

Wanneer je aan het sporten bent in teamverband en immateriële schade toebrengt aan iemand dan ben je wettelijk gezien niet aansprakelijk. De reden hiervoor is dat er meestal niet iets onrechtmatigs heeft plaatsgevonden. Een goed voorbeeld hiervan is een tennisbal die tijdens een wedstrijd tegen het gezicht van de tegenstander wordt geslagen. Het is voor de persoon die schade lijdt wel mogelijk in sommige gevallen om compensatie te krijgen voor de geleden schade. Hiervoor zijn bij de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen clausules opgenomen. De schade kan dan voor een deel worden vergoed wanneer er geen aansprakelijkheid valt toe te kennen aan degene die de schade heeft toegebracht. Dit kan ook wanneer de persoon die schade heeft opgelopen geen onderdeel was van de sport. En dergelijke clausule is niet bij elke aansprakelijkheidsverzekering automatisch van toepassing.

Geleende voorwerpen

Wanneer je iets leent van iemand dan was dit tot voor kort standaard niet meeverzekerd in een aansprakelijkheidsverzekering. Tegenwoordig hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen dit wel meeverzekerd. Hiervoor is een opzichtclausule in de aansprakelijkheidsverzekering opgenomen. Met deze clausule worden geleende spullen wel vergoed wanneer er schade aan is. Als je voor het klussen in de tuin bijvoorbeeld een grasmaaier van je schoonvader leent en deze gaat stuk dan kun je hiervoor de aansprakelijkheidsverzekering gebruiken. Niet alle spullen die je leent worden gedekt met een aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer je bijvoorbeeld spullen leent voor je werk of wanneer je spullen zoals gereedschap huurt dan kun je bij schade geen aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering.

Eigen risico

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden aansprakelijkheidsverzekeringen aan zonder een verplicht eigen risico. Dit betekent dat alle kosten die de schade moeten vergoeden door de aansprakelijkheidsverzekering vergoedt worden. Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die wel gebruik maken van een verplicht eigen risico. In die gevallen ben je meestal verplicht om de eerste € 100,- van de kosten voor de gemaakte schade zelf te vergoeden. Verzekeringsmaatschappijen bieden vaak ook de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico voor een aansprakelijkheidsverzekering. Dit kan oplopen tot € 500,- per jaar. Als je kiest voor een vrijwillig eigen risico dan gaan de maandelijkse kosten voor de premie wel omlaag.

Korting op de premie

Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten naast bijvoorbeeld een inboedel- of een opstalverzekering. In de meeste gevallen krijg je dan ook korting op de totale kosten voor de premie. Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om korting te krijgen op het totale pakket wanneer je meerdere verzekeringen afsluit. Deze kortingen kunnen dan oplopen tot meerdere procenten per maand. Dit komt vaak neer op een paar euro per verzekering per maand. Maar als je dat bij elkaar optelt en over het hele jaar bekijkt kun je er toch aardig mee besparen.

Waar moet je op letten

Wanneer je aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijkt Is het verstandig om de dekkingen die er worden geboden met elkaar te vergelijken. Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden voor hun aansprakelijkheidsverzekeringen ook vaak verschillende dekkingen. Niet alleen de dekkingen maar ook de kosten voor de premie en de maximale te vergoeden kosten verschillen per verzekeringsmaatschappij. Het is wel zo dat je bij een aansprakelijkheidsverzekering altijd de bewoners van jouw huis zoals kinderen of inwonende ouders en huisdieren mee verzekerd zijn. Met aansprakelijkheidsverzekering hoef je dan niet voor elke persoon een aparte aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Een vergelijking maken

Door de polisvoorwaarden van de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar te vergelijken en aan de hand van jouw wensen te kijken welke verzekering het beste bij je past kun je tot de beste keuze komen. Een vergelijking maken kan heel eenvoudig door de verschillende verzekeringsmaatschappijen met hun verzekeringen naast elkaar te zetten. Aan de hand van jouw wensen kun je de verzekeringen met elkaar vergelijken en een keuze maken voor de verzekering die het beste bij jou past. Vervolgens kun je de gekozen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Een aansprakelijkheidsverzekering kun je heel eenvoudig afsluiten door de keuze die je gemaakt hebt aan te klikken. Vervolgens kun je dan jouw persoonlijke gegevens invullen en de wensen die je hebt met betrekking tot de dekking van aansprakelijkheidsverzekering aangeven. Heb je meerdere verzekeringen lopen bij de betreffende verzekeringsmaatschappij dan is de kans groot dat je een korting kunt krijgen op het totale pakket dat je afneemt. Je gaat dan minder premie per maand betalen. Kinderen, logees, ouders die in huis wonen en huisdieren zijn standaard meeverzekerd.

Het opzeggen van een oude verzekering

Als je een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering gaat afsluiten en nog een oude aansprakelijkheidsverzekering hebt lopen bij een andere verzekeringsmaatschappij dan moet deze worden opgezegd. In sommige gevallen kan deze opzegging gedaan worden door de nieuwe verzekeraar. Maar in de meeste gevallen moet het zelf nog gebeuren. Dit kun je doen door middel van een eenvoudige opzegbrief. Vaak kun je een standaard opzegbrief krijgen van de verzekeraar waarmee je alleen jouw gegevens en de gegevens van de op te zeggen aansprakelijkheidsverzekering hoeft in te vullen.