Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Met een rechtsbijstandsverzekering ben je verzekerd voor hulp bij juridische conflicten en andere juridische vraagstukken. De rechtsbijstand verzekering zorgt ervoor dat je bij een juridisch conflict niet zelf hoeft op te draaien voor de kosten van een dure advocaat. Deze kosten worden door de verzekering gedekt. Er zijn verschillende soorten dekkingen die onderdeel kunnen zijn van een rechtsbijstandverzekering. Het verschil in deze dekkingen hangt af van de juridische conflicten waar je mee te maken kunt krijgen. Het is afhankelijk van jouw wensen welke dekkingen je in de rechtsbijstandverzekering wilt opnemen. De hoogte van de premie hangt hier ook van af. Voor het kiezen van de rechtsbijstandverzekering die het beste bij jouw wensen past kun je verzekeraars en hun verzekeringen met elkaar vergelijken.

Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten

Met een rechtsbijstandverzekering kun je zonder dat je zelf voor de kosten hoeft op te draaien gebruik maken van juridische hulp bij een conflict. Ook wanneer je nog niet in een juridisch conflict beland bent is het mogelijk om gebruik te maken van juridisch advies. De rechtsbijstand verzekering dekt dan de kosten van het ingewonnen advies of de kosten voor een advocaat. Wanneer het om een rechtszaak gaat dan zijn er twee mogelijkheden waar je uit kunt kiezen. Je kunt dan zelf kiezen voor een advocaat of vanuit de rechtsbijstand verzekering een advocaat regelen. In dat geval worden de kosten volledig vergoed door de verzekeraar. Welke kosten er worden vergoed hangt af van de polisvoorwaarden van rechtsbijstand verzekering.

Uitkering van de verzekering

Wanneer je gebruik wilt maken van de rechtsbijstandverzekering in de vorm van bijvoorbeeld juridische hulp, dan kan de verzekeraar dit op twee manieren uitkeren. De verzekering kan worden uitgekeerd in natura. In dat geval levert de verzekeraar advocaten of juristen die jouw zaak in behandeling nemen. Als het nodig is zullen deze specialisten jou ook vertegenwoordigen in een rechtszaak. De tweede mogelijkheid is de uitkering van de verzekering in geld. In dat geval stelt de verzekeraar van de rechtsbijstandverzekering geld beschikbaar waarmee je zelf juridische hulp of een advocaat kan inhuren.

[table “5” not found /]

Verschillende dekkingen

Je kunt een rechtsbijstandverzekering met verschillende dekkingen afsluiten. Deze dekkingen zijn afhankelijk van de situatie waarvoor je rechtsbijstand nodig hebt. De dekkingen die onder een rechtsbijstandverzekering kunnen vallen zijn onderverdeeld in vijf categorieën. Dit zijn de categorieën inkomen, consumenten, verkeer, wonen en fiscaal. Standaard ben je niet verzekerd voor rechtsbijstand in al deze gevallen. Wil je dat wel, dan zal je dat moeten aangeven bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering. In het geval dat je rechtsbijstand gebruikt voor een bepaald onderdeel, dan kun je geen gebruik maken van rechtsbijstand wanneer je in een situatie komt die onder een andere categorie valt.

Inkomen

Op het moment dat je in een conflict zit met je werkgever of dat er ontslag dreigt kun je gebruik maken van de categorie inkomen van een rechtsbijstandverzekering. In dat geval kun je juridische hulp of juridisch advies krijgen. Je kunt alleen gebruik maken van rechtsbijstand op het gebied van inkomen wanneer je deze dekking ook in de polis hebt opgenomen. Onder deze dekking vallen ook conflicten die je hebt met bijvoorbeeld een pensioenfonds of een uitkeringsinstantie waarvan je van afhankelijk bent voor jouw inkomen.

Consumenten

Een andere categorie waar voor je verzekerd kunt zijn is de categorie consumenten. Met dit onderdeel van de rechtsbijstandverzekering kun je juridische hulp of advies inschakelen wanneer een conflict hebt met betrekking tot koop of huur. Dit kan zijn wanneer je een conflict hebt met een verkoper of bijvoorbeeld een internetprovider die jou niet van de beloofde diensten voorziet. Ook in dit geval geldt dat als je kiest voor een jurist die is uitgekozen door de verzekering je de kosten volledig vergoed zult krijgen.

Verkeer

Op het moment dat je te maken krijgt met een juridisch conflict naar aanleiding van een ongeval of aanrijding kun je gebruik maken van de rechtsbijstandverzekering in de categorie verkeer. Hieronder vallen alle conflicten en zaken waarmee je te maken kunt krijgen als fietser, voetganger of bestuurder van bijvoorbeeld een auto of een motor. Aangezien juridische conflicten naar aanleiding van een aanrijding of een ongeval vaak voor komen is het aan te raden om dit in een rechtsbijstandverzekering op te nemen.

Wonen

Ook voor alle juridische conflicten die betrekking hebben op het kopen of huren van een woning kunnen worden gedekt met rechtsbijstandverzekering. In de categorie wonen, kun je gebruik maken van de rechtsbijstandverzekering wanneer je in een juridisch conflict raakt met bijvoorbeeld de buren over een erfscheiding. Wanneer de verhuurder van de woning waarin jij woont zich niet aan de contractuele afspraken van de huurovereenkomst houdt kun je in dit geval ook gebruik maken van de rechtsbijstandverzekering. Kijk in de polis of je ook gebruikt kunt maken van deze module als je een conflict hebt met bijvoorbeeld een aannemer over een verbouwing.

Fiscaal

De vijfde categorie die tot een rechtsbijstandverzekering kan horen is de categorie fiscaal. Met deze module ben je verzekerd voor juridische conflicten naar aanleiding van bijvoorbeeld de aankoop of verkoop van aandelen, obligaties en opties. Ook als je problemen hebt of een juridisch conflict met de belastingdienst, kun je gebruik maken van de rechtsbijstandverzekering in deze categorie. Voor elk type rechtsbijstandverzekering geldt dat je daarvoor gebruik kunt maken van de op dat gebied gespecialiseerde juristen die door de verzekeraar worden aangewezen.

Rechtsbijstand inschakelen

Wanneer je gebruik wilt maken van de rechtsbijstandverzekering voor advies of omdat je in een juridisch conflict verwikkeld bent, moet je contact opnemen met de verzekeraar. In overleg kan er dan worden bepaald in welke vorm je juridische bijstand kunt ontvangen. Het kan hier gaan om een jurist of advocaat die aan jou wordt toegewezen vanuit de verzekering of een bedrag dat beschikbar wordt gesteld zodat je zelf juridische hulp kunt inschakelen. In beide gevallen wordt je vanaf dat moment ondersteunt vanuit de rechtsbijstandsverzekering. Je krijg het advies dat je nodig hebt voor het maken van de juiste keuzes en wordt op juridisch vlak vertegenwoordigd door de door jouw gekozen of door de vanuit de verzekering aangewezen jurist of advocaat.

De vergelijking maken

Aan de hand van een aantal vragen over jouw persoonlijke situatie kan een voorselectie worden gemaakt van verzekeringsmaatschappijen en rechtsbijstandverzekeringen die aan jouw wensen zouden kunnen voldoen. Aan de hand van de uitkomsten hiervan kun je verzekeringen en verzekeraars met elkaar vergelijken. Om duidelijk te krijgen voor welke gevallen je verzekerd bent is het aan te raden om de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering goed door te lezen. Op deze manier zorg je ervoor dat je verzekerd bent voor alle zaken waarvoor je verzekerd wilt zijn en kun je een keuze maken voor de verzekering die het beste bij jouw wensen aansluit.

Rechtsbijstandverzekering afsluiten

Als je een keuze hebt gemaakt aan de hand van de vergelijking van de verzekeraars en de verschillende rechtsbijstandverzekeringen. Dan kun je de rechtsbijstandverzekering afsluiten. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is jouw gegevens in te vullen en aan te geven voor welke categorieën van rechtsbijstandverzekering je verzekerd wil zijn. Wil je bijvoorbeeld alleen verzekerd zijn voor inkomen en verkeer, dan kun je hiervoor de keuze aangeven. Vervolgens wordt de aanvraag behandeld door de verzekeraar totdat je een bericht krijgt dat de verzekering is ingegaan.

Opzeggen van een rechtsbijstandverzekering

Als je al een rechtsbijstandsverzekering hebt bij een andere verzekeraar dan waar je nu naartoe gaat dan, moet je deze rechtsbijstandverzekering opzeggen. Dit moet persoonlijk gebeuren en met een opzegbrief. De meeste verzekeraars bieden hierbij hulp door het verstrekken van een kant-en-klare opzet brief waarin je alleen jouw gegevens hoeft in te vullen. Let er bij het opzeggen van de huidige rechtsbijstandverzekering wel op dat je niet meer binnen de contractstermijn zit. Het verschilt per verzekeraar wat de contractstermijn is. In sommige gevallen heb je te maken met een jaarlijkse verlenging terwijl je bij andere verzekeraars op ieder moment de rechtsbijstandverzekering kunt stopzetten.

Overige informatie

Het kan voor komen dat je voor het gebruik van rechtsbijstandverzekering een eigen risico betaald. Dit wordt niet door alle verzekeraars gehanteerd en geldt vaak vanaf een bepaald bedrag dat vergoed moet worden. Wanneer je op korte termijn gebruik wilt maken van de rechtsbijstandverzekering dan kan dat lastig worden. De meeste verzekeraars hanteren namelijk een termijn van 3 maanden als startperiode. Pas na deze 3 maanden kun je gebruik maken van de juridische hulp uit de rechtsbijstandverzekering. Verzekeraars doen dit om ervoor te zorgen dat niet iedereen zomaar bij een juridisch conflict even een rechtsbijstandverzekering kan afsluiten om de kosten te kunnen dekken.